Menu
Kontakt
97 32 04 05

Gyllekøling


Gyllekøling

Vi laver også tit installationer til gyllekøling, hvor vi laver alle elektriske installationer i forbindelse med anlægget.

Nedkøling..

Anlægget sørger at holde gyllen nedkølet således at ammoniakken ikke fordamper, det medvirker at gødningseffektten af gyllen på marken bliver højere, og lugten af ammoniakken fra stalden lavere.

Brug varmen fornuftigt

Energiforbruget som anlægget bruger på at holde gyllen kold, kan omsættes til varme i forholdet 1/2,5 dvs. 1 kW el brugt i anlægget på gyllekøling, giver hvad der er svarende til 2,5 kW varme. Det udnytter landmanden så til at opvarme sin stald energi rigtigt, da anlægget mere eller mindre kan erstatte et traditionelt oliefyr.

Se eventuelt fordele ved at benytte gyllekølingsanlæg på MST's hjemmeside.
Seneste nyt
14.1.22
Elektriker søges
Vi har travlt og mangler en dygtig elektriker snarest muligt (det er en fast......
24.4.20
Har du styr på de nye hygiejneregler til daginstitutionerne?
Der er kommet nye regler i forhold til hygiejne ved daginstitutionerne fra Sundhedsstyrelsen,......