Menu
Kontakt
97 32 04 05

Stald i Hee


Her ses hovedtavlen der forsyner den den nye store drægtighedsstald.

Heri forefindes sikringer for alle installationer i forbindelse med den nye drægtighedsstald. 

Automatisk lys

Der er ligeledes installeret automatisk lysstyring for lyset i stalden. Når det er mørkt udendørs tændes natlyset i stalden automatisk. Det sørger for at søerne kan se til at finde fodertruget om natten.

Ved siden af hovedtavlen, ses en række betjeningstryk for lyset i stalden. Vi har lavet således at landmanden kan tænde lyset i stalden, en række af gangen. Det gør det nemmere for ham når han skal flytte dyrene, da de søger imod lyset.


Ydermere ønskede landmanden at få lyset til at tænde automatisk, i perioden hvor det automatiske foderanlæg fodrer dyrene. Dette sørgede vi for at lave i alle landmandens stalde, i samarbejde med SKIOLD A/S.
Hovedtavlen forsyner ligeledes de to undertavler der er lavet i forbindelse med udvidelsen af de eksisterende stalde. 

Ventilationsanlægget

Ved siden af hovedtavlen har vi monteret SKOV klimacomputere, samt SKOV alarmanlæg.

Klimacomputeren sørger for at regulere de trinløse luftind- og udtag, for et stabilt og optimalt indeklima for besætningen.

Der er også installeret automatisk nødopluk, der ved for høj temperatur eller strøm svigt sørger for luft til besætningen.

Vi samarbejder ofte med SKOV, og har stor erfaring med montering alle deres anlægstyper. 

SKOV fortæller selv om deres klimaanlæg og nødopluk:

DOL 234 Klimacomputer

”Klimacomputeren styrer alle komponenter og sikrer, at hele ventilationssystemet fungerer optimalt.
SKOV har stor erfaring i udvikling af brugervenlige klimacomputere, der kan varetage både enkle og avancerede styringsopgaver. 

Alle klimacomputere er modulbaserede mht. hardware og software, så de altid kan tilpasses producentens individuelle behov.

SKOV klimacomputere styrer klimaet effektivt og nøjagtigt og sikrer optimal vækst.

De fleste af SKOVs ventilationssystemer reguleres efter princippet MultiStep®, der kan halvere energiforbruget og samtidig udnytte den friske luft optimalt.”

Alarmanlægget vi har installeret er som sagt også fra SKOV A/S af typen DOL 2012.

Systemet giver ved alarmer om for høj- eller lav temperatur, besked videre til landmandens eksisterende talecomputer der sætter sirener i gang og ringer op til landmanden med en alarmmeddelse.

Denne termostat overvåger den nye bufferstald, poltestald, farestald og klimstald.

Vi har integreret det nye alarmanlæg med landmandens eksisterende på nemmeste måde.

Det gamle anlæg kunne nemlig sagtens løfte opgaven, så vi så ingen grund til bruge ressourcer på et nyt anlæg i denne omgang.

Lys i drægtighedsstalden

Belysningen i stalden er bestående af 1x58W Polyester armatur nedhængt i wire. Denne monteringsmetode har vi valgt i samarbejde med kunden, da det giver en effektiv fordeling af lyset til dyrene.

Ligeledes er det nemt at vedligeholde belysningen i stalden, da alt sidder i en højde hvor det er til at komme til, uden stiger, stilladser mv.

Som beskrevet under billedet med hovedtavlen, er alt lys styret automatisk, for optimal brugervenlighed og for at spare på energiforbruget.

Luftbefugtning samt overbrusning.

I staldene er der etableret overbrusningsanlæg, der i varme perioder giver dyrene et køligt pust af velbehag, når klimaanlægget finder det aktuelt. Anlægget starter også periodevis for at binde støvet i stalden, så det falder til jorden, og kan pumpes i gylletanken. Landmanden bruger også anlægget imellem holdskift i staldene, så kan han nemlig ”iblødsætte” hele stalden et par timer før den skal vaskes til næste hold, det sparer en masse tid da alt snavset i stalden er opløst, og bare skal have et enkelt pust med højtryksrenseren.

Gyllekøling

Vores landmand har valgt at få etableret gyllekøling. Vi har lavet alle elektriske installationer i forbindelse med anlægget.

Anlægget sørger at holde gyllen nedkølet således at ammoniakken ikke fordamper, det medvirker at gødningseffektten af gyllen på marken bliver højere, og lugten af ammoniakken fra stalden lavere.

Energiforbruget som anlægget bruger på at holde gyllen kold, kan omsættes til varme i forholdet 1/2,5
dvs. 1 kW el brugt i anlægget på gyllekøling, giver hvad der er svarende til 2,5 kW varme. Det udnytter landmanden så til at opvarme sin stald energi rigtigt, da anlægget mere eller mindre kan erstatte et traditionelt oliefyr.
Se eventuelt fordele ved at benytte gyllekølingsanlæg på MST's hjemmeside.

Vådfodringsanlæg

Vi har i samarbejde med SKIOLD A/Setableret en ekstra tank for foderanlægget. Denne tank forsyner den nye stald samt de nye tilbygninger.

Det er ligeledes denne SKIOLD tavle, der overordnet styrer det automatiske foderlys vi har etableret, i alle landmandens stalde.

Landmanden kan via sin PC ændre på lysets tænd-tidspunkter, i forbindelse med udfodring mm.

Seneste nyt
14.1.22
Elektriker søges
Vi har travlt og mangler en dygtig elektriker snarest muligt (det er en fast......
24.4.20
Har du styr på de nye hygiejneregler til daginstitutionerne?
Der er kommet nye regler i forhold til hygiejne ved daginstitutionerne fra Sundhedsstyrelsen,......