Menu
Kontakt
97 32 04 05

El eftersyn af boliger


Med udgangspunkt i elinstallationsrapporten kan vi gå målrettet til opgaven!

Ved første øjekast ser de elektriske installationer måske ordentlige ud i de fleste boliger, men tit og ofte kan der konstateres ulovligheder og uautoriserede elinstallationer i forbindelse med et el-eftersyn af en bolig. Det kan være alt lige fra gamle ledninger til utidssvarende installationer, f.eks.:

 • Underdimensionering af elinstallationen
 • Løse forbindelser
 • Lavvoltinstallationer
 • Halogenbelysning
 • Uisolerede dele i en elinstallation
 • Brug af forkert type ledning
 • Defekt elmateriel
 • Forkert samlede stik
 • Afisolerede ledninger
 • Elmateriel uden dæksel
 • En skrue eller et søm, som går gennem ledninger
 • Forkert forbundne ledninger
 • Kobbertråde, der er klippet over ved afisolering
 • Ulovlige spots

Lovliggørelse af ulovlige installationer kan spare dig for afslag på prisen!

Når vi lovliggør elektriske installationer, tager vi som autoriseret elinstallatør udgangspunkt i den udarbejdede el-installationsrapport og sikrer dermed, at sælger over for køber kan dokumentere udbedring af fejl og mangler, inden huset sælges.

Udgifterne til udbedring af fejl og mangler varierer fra gang til gang, men oftest kan det betale sig at få en autoriseret elinstallatør til at udbedre de dokumenterede fejl og mangler i forbindelse med de ulovlige og uautoriserede elinstallationer – inden dit hus skal sælges. Hvis ikke du får gjort det, vil køber nemlig have solide og velbegrundede argumenter for at kræve nedslag for dette i salgsprisen på baggrund af de forhold, som el-installationsrapporten dokumenterer.

 

Hos Wiese udarbejder vi ikke selve rapporten, men er behjælpelig med de efterfølgende udbedringer og reparationer. Vi kan også lave en større gennemgang af husets installationer, da eftersynet ikke altid giver dig det rette billede over huset - da det kun er stikprøver. Der kan sagtens findes mange flere fejl end hvad rapporten oplyser! Deraf også prisen for et eleftersyn.

Der er et maksimumbeløb på, hvor meget et eleftersyn må koste. Beløbet indeholder udgifter til udlæg, kørsel, forsikring og administrationsgebyr.

Eleftersyn må kun udføres af autoriserede installatørvirksomheder, der har en EFUL‐ eller EDBO som begyndelsesbogstaver i sit autorisationsnummer.

Wiese er ikke med i denne ordning, men vil hellere lave udbedringerne efterfølgende. Virksomheden, som laver rapporten, må ikke også lave udbedringerne. Vi vil meget hellere lave en ordentlig gennemgang af din installation.

Skal vi give et tilbud på udbedringer?

Ønsker du som kunde et tilbud på udbedringer, så vil vi i mange tilfælde regne det som et overslag, da der kan være mange uforudsete udfordringer i de skjulte installationer. Nogle ting kan man forudse, andre ting kan overraske, når man først har fået skilt noget ad. Vi oplyser altid inden udbedring af disse uforudsete opgaver. Gentager de samme fejl sig flere gange i en rapport, så har man for det meste også et retvisende billede af, hvordan det ser ud i resten af huset.

Send gerne jeres el-rapport til os - så tager vi et kig på det og kontakter jer efterfølgende.

E-mail: bk@c-wiese.dk

Telefon: 97 32 04 05

 

Eksempler på fejl

Manglende dåse, forkert anvendt ledningstype, samt manglende jordforbindelse. Samlemuffe er udført med

Manglende aflastning af kabel ind i dåse. Er den mest kendte fejl i en eftersynsrapport, og som er gentagne steder i huset.

Ikke anvendt varmebestandig ledning, som man tydelig kan se resultatet af. Gammel 12 V installation skiftes ud til 230V spot installation. Med LED-lyskilde - med langt lavere varmeudvikling.

 

 

Forkert type ledning anvendt som fastinstallationer - samt fejlmonteret.

Installation mangler fastgørelse.

Tavlens kapslingsklasse ikke overholdt. Skal min. være IP2XC, og da blanket i bunden er fjernet og der ikke er anvendt membran, ville denne fejl blive noteret i en rapport. Anden typisk fejl er manglende opmærkning af tavlen, så man kender tilhørsforholdet af de enkelte grupper.

230V stikkontakt sidder for tæt på badeområdet.

Se mere omkring områder her: Elektriske installationer i badeværelser (sik.dk)

For høj varmeudvikling på 12V halogen spots. Klassisk fejl er manglende safeboks over spottet, så det ikke kan komme af med varmen.

I dag anvender vi kun 230V LED spotinstallationer.

Dåse er modificeret og klippet i. Tynd lampeledning brugt som fastinstallation, samt manglende aflastning.

Dåse skiftet ud og med korrekt aflastning, samt montering af stikkontakt, så lampeledning kan tilsluttes via stikprop i stedet.

50x50 lampeudtag placeret i loft er ikke  lovlig. Disse lampeudtag må man ikke hænge en lampe direkte fra.

Udskiftet dåse og isat nyt lampeudtag, som lampe godt må hænge direkte fra.

Jordforbindelse i lampe ikke tilsluttet. Vi har kontrolleret den og tilsluttet, så lampen igen er beskyttet imod fejlstrømme. Alle lamper af Klasse I skal tilsluttes virksom beskyttelsesleder. Et alternativ er at montere en dobbelt isoleret lampe (Klasse II).

Lovpligtigt eleftersyn ved hushandler med ejerskifteforsikring

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.
Et eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand.

Et eleftersyn indeholder ikke:

Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.

 • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
 • Elinstallationer uden for selve bygningen.
 • Hårde hvidevarer.
 • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
 • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.
Seneste nyt
14.1.22
Elektriker søges
Vi har travlt og mangler en dygtig elektriker snarest muligt (det er en fast......
24.4.20
Har du styr på de nye hygiejneregler til daginstitutionerne?
Der er kommet nye regler i forhold til hygiejne ved daginstitutionerne fra Sundhedsstyrelsen,......